امروز دوشنبه, 05 آبان 1399 - Mon 10 26 2020

منو

تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی :خانم دکتر مریم مصلحی شاد 

کارشناس گروه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

امنیت غذایی جزء مهمترین اهرم های استراتژی ملی برای استقلال و خودکفایی کشور می باشد. بنابراین هدف از مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی آموزش و پرورش متخصصانی است که با تکیه بر آموخته ها و تجارب علمی و عملی خود بتوانند در مقام تدریس، تحقیق، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی در سطح منطقه یا کشور عمل نمایند. در حال حاضر این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با چهار گرایش صنایع غذایی، علوم مواد غذایی، فناوری مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی در حال انجام است.

تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد علوم  و مهندسی صنایع غذایی 32 واحد و به شرح زیر می باشد:

 دروس پایه مشترک                             13 واحد

دروس تخصصی الزامی هر گرایش            8 واحد

دروس تخصصی- اختیاری هر گرایش         5 واحد

پایان نامه                                           6 واحد

___________________________________

 جمع                                               32 واحد

 طول دوره آموزشی

 طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

برنامه درسی:

جلسه معارفه دانشجویان جدید گروه صنایع غذایی دانشجویان "کارشناسی ارشد"

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه صنایع غذایی دانشجویان "کارشناسی ارشد" روز پنج شنبه مورخه 9 مهرماه 1394 ساعت 9 تا 10:30 میباشد.

حضور کلیه پذیرفته شدگان جدید رشته صنایع غذایی در جلسه معرفه الزامی است

 

دکتر مصلحی

مدیرگروه صنایع غذایی

بازدید از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ورودی مهر 1394;

برنامه بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تاریخ: روز دوشنبه 16 آذر

ساعت حرکت از دانشگاه: 11 صبح

 

برنامه بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی;

برنامه بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی از پژوهشکده غذایی و کشاورزی-سازمان ملی استاندارد

تاریخ: روز یکشنبه 8 آذر

ساعت حرکت از دانشگاه: 8 صبح

 

بازدید از موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

قابل توجه دانشجویان علوم و صنایع غذایی ;

بازدید درس تکنولوژی غلات دانشجویان رشته صنایع غدایی از موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر روز یکشنبه 29 آذر ماه برگزار می گردد. 

ساعت حرکت از دانشگاه: 8:30 صبح

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید